Chào mừng bạn đến với website THCS Long Biên

Tổ trưởng CM tổ XH

GV Ngữ văn - GDCD Nguyễn Thị Bích Thuận
GV Ngữ văn - GDCD Nguyễn Thị Bích Thuận

Ngày sinh: 27/3/1988

Dân tộc: Kinh

Giáo viên

GV môn Ngữ văn Mai Hoài Thanh
GV môn Ngữ văn Mai Hoài Thanh

Ngày sinh: 14/2/1969

Dân tộc: Kinh

GV môn Ngữ văn - Địa lý Trần Kiểu Trang
GV môn Ngữ văn - Địa lý Trần Kiểu Trang

Ngày sinh: 28/3/1986

Dân tộc: Kinh

GV môn Ngữ văn Tô Thị Kim Thoa
GV môn Ngữ văn Tô Thị Kim Thoa

Ngày sinh: 12/1/1985

Dân tộc: Kinh

GV môn Địa lý - Toán Phạm Thị Hương
GV môn Địa lý - Toán Phạm Thị Hương

Ngày sinh: 3/7/1985

Dân tộc: Kinh

GV môn Ngữ văn Ngô Thị Thủy
GV môn Ngữ văn Ngô Thị Thủy

Ngày sinh: 29/8/1987

Dân tộc: Kinh

GV ngữ văn Trần Thúy An
GV ngữ văn Trần Thúy An

Ngày sinh: 14/12/1988

Dân tộc: Kinh

GV Tổng phụ trách - GV Ngữ văn Nguyễn Diệu Linh
GV Tổng phụ trách - GV Ngữ văn Nguyễn Diệu Linh

Ngày sinh: 5/9/1993

Dân tộc: Kinh

GV Lịch sử Vũ Thị Giang
GV Lịch sử Vũ Thị Giang

Ngày sinh: 12/11/1993

Dân tộc: Kinh

GV Lịch sử Nguyễn Thị Thanh Hoài
GV Lịch sử Nguyễn Thị Thanh Hoài

Ngày sinh: 30/5/1998

Dân tộc: Kinh

GV môn GDCD Phạm Thị Thanh Thủy
GV môn GDCD Phạm Thị Thanh Thủy

Ngày sinh: 11/9/1998

Dân tộc: Kinh

GV Ngữ văn Dương Mỹ Linh
GV Ngữ văn Dương Mỹ Linh

Ngày sinh: 16/7/1996

Dân tộc: Kinh

GV môn Ngữ văn Nguyễn Thị Thu Trang
GV môn Ngữ văn Nguyễn Thị Thu Trang

Ngày sinh: 26/6/1997

Dân tộc: Kinh

GV môn Ngữ văn - Lịch sử Vũ Thị Hồng Tính
GV môn Ngữ văn - Lịch sử Vũ Thị Hồng Tính

Ngày sinh: 10/6/1980

GV hợp đồng Ngữ văn Nguyễn Tuấn Hiệp
GV hợp đồng Ngữ văn Nguyễn Tuấn Hiệp

Ngày sinh: 28/5/1999

Dân tộc: Kinh

GV môn Ngữ văn Trần Thị Giang
GV môn Ngữ văn Trần Thị Giang

Ngày sinh: 24/11/1991

Dân tộc: Kinh

Chủ tịch Công Đoàn

GV môn Ngữ văn - GDCD Dương Thị Hồng Nhung
GV môn Ngữ văn - GDCD Dương Thị Hồng Nhung

Ngày sinh: 31/1/1981

Dân tộc: Kinh

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (0243)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường THCS Long Biên

Địa chỉ: Số 21 Phố Tư Đình, P.Long Biên, Q.Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng Nguyễn Thị Diệu Thúy

Liên hệ: 02438750331 | Email: c2longbien@longbien.edu.vn