Hội khoẻ Phù Đổng 2017


Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017


Hội giảng Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học 2016 - 2017


Lễ bế giảng năm học 2021 - 2022


Lễ kết nạp Đoàn viên mới năm học 2021 - 2022


Lớp học cảm tình đoàn năm học 2021 - 2022


105